Board logo

标题: 采购专业图书公示 [打印本页]

作者: 党办    时间: 2017-5-2 11:01     标题: 采购专业图书公示

学院需采购专业图书一批(目录附后),请有意参与合作的图书供应商于2017年5月10日前将报价书密封交于学院价格组(报价书一式两份,内含资质、报价单,并请在封面上注明联系人、联系电话)。学院将择日通知大家采用比价的方式决定供应商。

, e1 I8 d  v# L
: p/ s! u' R2 ~# s6 I) w9 o
地 址:成都市龙泉驿区航天城天生路155号南教学楼2楼党办
3 Q, T, E- o0 g  f4 o价格组联系人:   陈老师 3 t  e. b) K& e; M6 B- x
联系电话:      028-84801555
0 H& r! n. m7 A1 p3 z
. L( t8 T: V  c1 V$ O

四川航天职业技术学院价格组
, u- d7 K2 [' T' L' \5 L0 Y: n2017年05月02日


5 W+ \; _9 {5 Q1 K, R6 P& y! V: j) o
' e- g5 F  u4 ^  s8 O 图书馆购买专业书目.zip (557.71 KB)

附件: 图书馆购买专业书目.zip (2017-5-2 11:01, 557.71 KB) / 下载次数 936
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=4780&k=062a742ef9c8025ff71f7649956402bd&t=1513155610&sid=nvniGD
欢迎光临 首页 (http://www.sacvt.com/) Powered by Discuz! 7.2