Board logo

标题: 开班啦,技能大师工作室等你来! [打印本页]

作者: 实训部    时间: 2017-8-30 16:26     标题: 开班啦,技能大师工作室等你来!

1.png
2017-8-30 16:25


2016年第一批拔尖人才强化培训计划表


2.png
2017-8-30 16:25


3.png
2017-8-30 16:25


4.png
2017-8-30 16:25


5.png
2017-8-30 16:25图片附件: 1.png (2017-8-30 16:25, 914.67 KB) / 下载次数 80
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5152&k=389fd012ea14066ee7ad0bc99b87e702&t=1513559703&sid=6pP5vp图片附件: 2.png (2017-8-30 16:25, 23.37 KB) / 下载次数 76
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5153&k=9cb46fb85e134a1f579a224d203b2986&t=1513559703&sid=6pP5vp图片附件: 3.png (2017-8-30 16:25, 4.48 KB) / 下载次数 76
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5154&k=55bfd00635250a34496e3149c4f48b9d&t=1513559703&sid=6pP5vp图片附件: 4.png (2017-8-30 16:25, 22.89 KB) / 下载次数 70
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5155&k=1686362e688223724a0ac2d9e75f0a43&t=1513559703&sid=6pP5vp图片附件: 5.png (2017-8-30 16:25, 6.59 KB) / 下载次数 76
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5156&k=15862aa85fda57387d633fd7fb68ed27&t=1513559703&sid=6pP5vp


欢迎光临 首页 (http://www.sacvt.com/) Powered by Discuz! 7.2