Board logo

标题: 2018年征兵开始啦! [打印本页]

作者: 党办    时间: 2018-1-15 09:50     标题: 2018年征兵开始啦!

从1月10日开始,只要你登录中国征兵网(网址https://www.gfbzb.gov.cn/ ),就能参与2018年度征兵报名。如何成为一名帅气的兵哥哥和兵姐姐呢!往下看↓↓↓↓

1515980919(1).png
2018-1-15 09:49
- P- S/ ?0 o% _) b

每年应征报名的截止时间为:1月10日 至 8月5日。

$ k" y" v) C  p

报名条件


, x, u" E8 `( }; ^1 j- `

男兵:高中(含中专、职高、技校)毕业及以上文化程度的青年(含高校在校生),年满17至22周岁(1996年1月1日——2001年12月31日出生);大专及以上文化程度的高校毕业生,年满17至24周岁;初中毕业文化程度青年,年满18至20周岁。


, S+ O; [  d* G8 c! l. ]/ G1 ~6 B% ?

女兵:普通高中应届毕业生(含高校新生)、普通全日制高校在校生及应届毕业生,年满17至22周岁。

( E# x- r, S: g9 a! z' _

报名流程


" }" W* D$ {/ t# y1 ~5 U1 Q3 Z$ r+ V" i# Y

1、网上报名6 ]/ t. o* Z# w) W% e( t
# s$ X* w! t! G8 o% o' o
2、初审初检3 V& o6 G# F) O* j, d" j
! _0 Z; K; U) f7 G
3、体检政审
5 a$ ~; m1 F% p" @, \) k
; v% p: M% K5 ~7 d2 y  v# Y$ a& j) |4、走访调查5 k8 Q0 Y- S  k& F& O& ]8 l
4 G9 A; t4 B/ ~! [1 P
5、预定新兵& M0 S' ^" P3 M

2 R8 ~0 _) x, S+ n  D( c6、张榜公示5 q, \& K; Z# D. C6 Z- g, L
4 z- X; x7 F8 G! J
7、批准入伍

) Y0 z6 _0 f6 t6 _
1515981057(1).png
2018-1-15 09:45

0 Y0 E) ?5 k% p9 H" x
: G& M$ }6 m" b5 ~! `

如果祖国需要+ G1 W+ t$ X0 [  h2 {. D  n/ Y. k
我随叫随到!


) c5 q1 X8 `5 N( i& R' p  x) A3 Y. O" j( c8 L* M1 Y

  ?1 Y; M# q3 K& @
准备好了吗

0 X7 w" \; \% Y0 ~+ Y9 C6 z4 n
+ U, Z+ s: `0 Z7 }$ t0 k9 [! c0 ?
一步步教你网上应征报名↓↓↓↓2 W2 n- e3 U6 `
https://www.gfbzb.gov.cn/z/bmgl2018/index.jsp?from=timeline

图片附件: 1515981057(1).png (2018-1-15 09:45, 274.89 KB) / 下载次数 451
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5779&k=39517624e335b2435c8f1bf095ea8421&t=1519602133&sid=ikpXEg图片附件: 1515980919(1).png (2018-1-15 09:49, 552.1 KB) / 下载次数 466
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5780&k=180d50ab3f92a78b66e6e312c92c90e6&t=1519602133&sid=ikpXEg


欢迎光临 首页 (http://www.sacvt.com/) Powered by Discuz! 7.2